Практика в галузі корпоративного права

За напрямком практики в галузі корпоративного права на всій території України надаються наступні послуги: 

 • Усні й письмові консультації, висновки і роз’яснення з питань створення комерційних та некомерційних (благодійних організацій, громадських організацій, політичних партій) юридичних осіб, у тому числі здійснення підготовки проектів документів, що регулюють внутрішні корпоративні відносини (установчих документів тощо).
 • Консультації з усього спектру питань щодо форми корпоративної організації юридичних осіб, включаючи створення представництв, філій, інших відокремлених підрозділів юридичних осіб як резидентів, так і нерезидентів.
 • Розробка та аналіз установчих документів (підбір правильної і найбільш ефективної організаційно-правової форми ведення бізнесу, нормативне закріплення потрібної структури управління, збалансований розподіл владних повноважень між органами управління суб'єкта господарювання і т.д.).
 • Сприяння у врегулюванні корпоративних конфліктів, здійснення захисту прав учасників господарських товариств.
 • Захист корпоративних прав Клієнтів (акціонерів, учасників та власників часток).
 • Юридичний супровід і підтримка у здійсненні необхідних реєстраційних дій (представництво інтересів у процесі державної реєстрації новостворених юридичних осіб, державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб, державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, отримання витягів, виписок та довідок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щорічного підтвердження відомостей про юридичну особу, державної реєстрації припинення юридичних осіб тощо), отриманні всіх необхідних ліцензій і дозволів для ведення господарської діяльності в Україні.
 • Представництво інтересів Клієнта в органах Державної податкової адміністрації України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у тому числі з питань реєстрації емісій акцій), інших державних органах України та органах місцевого самоврядування.
 • Проведення юридичного «due diligence» корпоративної структури юридичних осіб та підготовка документів і плану дій для усунення або мінімізації виявлених ризиків та недоліків у корпоративній структурі Клієнта.
 • Підготовка транзакційних документів (угоди акціонерів, підписки на акції, угоди купівлі-продажу, відступлення акцій та корпоративних прав, корпоративні дозволи тощо).
 • Юридичний супровід і підтримка у здійсненні реорганізації юридичних осіб (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення).
 • Юридичний супровід і підтримка у здійсненні припинення юридичних осіб.
 • Комплексне вирішення корпоративних спорів у судовому та позасудовому порядку.
 • Оскарження рішень, дій та бездіяльності судді, державного виконавця в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України.
 • Інші якісні та високоефективні послуги в галузі корпоративного права.
Наші контакти
 • м. Київ, вул. Дмитрівська, 71, офіс 211

Copyright © Всі права захищені.

Створення сайту - студія ВЕБ-СТОЛИЦЯ