Цивільно-правова практика

За напрямком цивільно-правової практики на всій території України надаються наступні послуги: 

 • Усебічна юридична допомога та комплексне представництво прав і законних інтересів Клієнта у таких основних напрямках:
 • речове право (право власності, речові права на чуже майно та ін.);
 • особисті немайнові права, що забезпечують природне існування людини; спрямовані на індивідуалізацію особистості; спрямовані на забезпечення недоторканості внутрішнього світу особистості й автономію її в суспільстві, опіка і піклування та ін.;
 • зобов'язальне право (за всіма видами зобов'язань, договорів та недоговірних зобов'язань);
 • виключні права (використання об’єкту власності виключно власником або за умови надання ним відповідного дозволу);
 • право інтелектуальної власності (авторське, патентне право, засоби індивідуалізації осіб, товарів і послуг, нетрадиційні виключні права);
 • спадкове право.
 • Надання усних консультацій щодо кожної з наведених вище підгалузей цивільного права України.
 • Надання письмових висновків та роз’яснень у кожній з наведених вище підгалузей цивільного права України.
 • Надання усних та письмових роз’яснень судової практики в розрізі кожної з наведених вище підгалузей цивільного права України.
 • Досудове врегулювання конфліктів цивільно-правового характеру відповідно до визначених вище підгалузей цивільного права України.
 • Складання всіх письмових процесуальних документів, передбачених Цивільним процесуальним кодексом України (позовних заяв, зустрічних позовних заяв, пояснень, заперечень, заяв, клопотань, апеляційних та касаційних скарг, відводів).
 • Комплексний захист прав, свобод і законних інтересів Клієнта як заявника, позивача, відповідача та третьої особи у справах щодо виникнення, переходу, припинення права власності та інших речових прав на нерухомі рухомі речі (майно) в судах усіх юрисдикцій та інстанцій.
 • Комплексне представництво прав і обов’язків Клієнта як заявника, позивача, відповідача та третьої особи у справах про захист особистих немайнових прав в судах усіх юрисдикцій та інстанцій.
 • Комплексний захист та представництво прав, свобод і законних інтересів Клієнта як заявника, позивача, відповідача та третьої особи у справах, що виникають із зобов’язальних правовідносин (договірних або недоговірних) під час розгляду справи в судах усіх юрисдикцій та інстанцій.
 • Комплексний захист та представництво прав, свобод і законних інтересів Клієнта як заявника, позивача, відповідача та третьої особи у справах, що стосуються інтелектуальної власності (захист особистих немайнових і майнових прав на всі результати інтелектуальної власності прирівняні до них об'єкти, які визнаються та охороняються законом) у компетентних органах державної влади і судах усіх юрисдикцій та інстанцій.
 • Комплексний захист та представництво прав, свобод і законних інтересів Клієнта як заявника, позивача, відповідача та третьої особи у справах, що виникають із спадкових правовідносин (спадкування) у судах усіх юрисдикцій та інстанцій.
 • Комплексний захист та представництво прав, свобод і законних інтересів Клієнта як заявника, позивача, відповідача та третьої особи у спорах про відшкодування збитків і моральної шкоди (для фізичних осіб), завданої внаслідок порушення їх прав під час розгляду справ у судах усіх юрисдикцій та інстанцій.
 • Комплексний захист та представництво прав, свобод і законних інтересів Клієнта як заявника, зацікавленої особи у справах, що стосуються:
 • обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
 • надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
 • визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;
 • усиновлення;
 • встановлення фактів, що мають юридичне значення;
 • відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі;
 • передача безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність;
 • визнання спадщини відумерлою;
 • надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;
 • обов’язкова госпіталізація до протитуберкульозного закладу; і) розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб та інші справи;
 • встановлення факту родинних відносин між фізичними особами;
 • встановлення факту перебування фізичної особи на утриманні;
 • встановлення факту каліцтва;
 • встановлення факту реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення;
 • встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу;
 • встановлення факту належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім’я, по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі, не збігаються з ім’ям, по батькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті;
 • встановлення факту народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту народження;
 • встановлення факту смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті;
 • встановлення факту смерті особи, яка зникла безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою через певний нещасний випадок унаслідок надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та інші факти.
 • Комплексне представництво прав і обов’язків Клієнта як свідка у справі в судах усіх юрисдикцій та інстанцій.
 • Збирання та подання доказів в інтересах Клієнта до державних органів та інших організацій, підприємств, установ, а у разі судового розгляду спору — до суду.
 • Залучення в інтересах Клієнта у цивільне провадження незалежних спеціалістів, експертів, перекладачів у випадках, передбачених Цивільним процесуальним кодексом України.
 • Участь у проведенні окремих процесуальних дій.
 • Ознайомлення з матеріалами справи в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України.
 • Підготовка та внесення відводу судді на підставі та в порядку, визначеному Цивільним процесуальним кодексом України.
 • Забезпечення виконання судового рішення органами Державної виконавчої служби України в повному обсязі та у терміни, визначені чинним законодавством України.
 • Оскарження рішень, дій та бездіяльності судді, державного виконавця в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України.
 • Інші якісні та високоефективні послуги в галузі цивільно-правової практики.
Наші контакти
 • м. Київ, вул. Дмитрівська, 71, офіс 211

Copyright © Всі права захищені.

Створення сайту - студія ВЕБ-СТОЛИЦЯ