Практика в галузі інтелектуальної власності

За напрямком практики в галузі інтелектуальної власності на всій території України надаються наступні послуги: 

 • Усні й письмові консультації, висновки та роз’яснення в галузі захисту інтелектуальної власності.
 • Підготовка та подання заявки на реєстрацію товарного знаку.
 • Проведення інформаційного пошуку щодо наявності попередніх прав на товарні знаки.
 • Попередня оцінка реєстрації товарного знаку.
 • Забезпечення проведення оцінки об’єктів інтелектуальної власності.
 • Надання консультацій з усіх питань, пов’язаних з охороною патентованого об’єкту інтелектуальної власності.
 • Підготовка та подання до патентної установи заявки на видачу патенту на винахід (корисну модель, промисловий зразок).
 • Супроводження процесу отримання патенту.
 • Надання консультацій, підготовка необхідних документів та супроводження передачі прав інтелектуальної власності.
 • Супроводження процесу реєстрації ліцензійних договорів на об’єкти прав інтелектуальної власності.
 • Забезпечення позасудового і судового захисту інтелектуальної власності (визнання свідоцтв недійсними, припинення патентів, представництво інтересів власників інтелектуальної власності в судових інстанціях).
 • Супроводження правочинів щодо купівлі-продажу об’єктів інтелектуальної власності.
 • Представництво інтересів Клієнта в Антимонопольному комітеті України (підготовка та подання необхідних документів щодо захисту від недобросовісної конкуренції, представництво та захист інтересів під час розгляду справ в Антимонопольному комітеті України, оскарження дій та рішень Антимонопольного комітету України в судовому порядку).
 • Надання рекомендацій та роз’яснень антимонопольного законодавства України.
 • Оскарження рішень, дій та бездіяльності судді, державного виконавця в порядку, передбаченому адміністративним та кримінальним процесуальним кодексом України.
 • Забезпечення виконання судового рішення органами Державної виконавчої служби України в повному обсязі та у терміни, визначені чинним законодавством України.
 • Інші якісні та високоефективні послуги в галузі інтелектуальної власності.
Наші контакти
 • м. Київ, вул. Дмитрівська, 71, офіс 211

Copyright © Всі права захищені.

Створення сайту - студія ВЕБ-СТОЛИЦЯ