Практика в галузі фінансового та податкового права

За напрямком практики в галузі фінансового та податкового права на всій території України надаються наступні послуги:

 • Усні й письмові консультації, висновки та роз’яснення Клієнтам із питань кредитування, забезпечення виконання зобов’язань, фінансового моніторингу, валютного регулювання, правового регулювання банківського, фінансового сектору, сектору страхування, легалізації грошових коштів та лізингових операцій.
 • Надання Клієнтам усних і письмових консультацій, висновків та роз’яснень з питань різних форм фінансування, регулювання інвестиційної діяльності, регулювання ринку цінних паперів, супровід випуску акцій, облігацій.
 • Надання Клієнтам усних та письмових консультацій, висновків та роз’яснень в галузі податкового законодавства України та судової практики.
 • Здійснення структурування угод з банківськими установами і страховими компаніями, інвестиційними фондами, а також інших угод, пов’язаних з банківськими переказами, гарантіями, валютним регулюванням, складання типових угод, розробка продуктів та документації учасників банківського і фінансового ринку.
 • Юридичний супровід створення банківських структур, страхових компаній, учасників ринку цінних паперів, інвестиційних фондів, складання внутрішньої документації, їх ліцензування, отримання дозволів.
 • Здійснення правового аудиту, структурування угод щодо злиття і поглинання банків, фінансових структур, страхових компаній, інвестиційних фондів, учасників ринку цінних паперів, отримання дозволів на відчуження акцій, зміна управлінської структури.
 • Комплексне представництво прав та інтересів учасників банківського, страхового і фінансового ринку в державних органах та установах, перед фізичними особами.
 • Юридичний консалтинг та допомога під час відкриття і використання банківських рахунків в національній та іноземній валютах.
 • Комплексне представництво прав та інтересів Клієнтів у переговорах із банківськими установами з питань погодження порядку і умов кредитування, відкриття акредитивів, отримання банківських гарантій, реструктуризації заборгованості тощо.
 • Підготовка необхідних документів та юридичне супроводження відкриття кредитних ліній.
 • Забезпечення правового консалтингу у сфері іпотечного кредитування.
 • Забезпечення ефективного податкового планування для Клієнта, у тому числі нерезидента, з урахуванням особливостей, форм і структури ведення бізнесу в Україні.
 • Розроблення найбільш оптимальних, з точки зору оподаткування, схем ведення бізнесу.
 • Надання комплексної практичної допомоги під час проведення податкових перевірок.
 • Здійснення правової експертизи актів перевірок податкових органів.
 • Забезпечення представництва прав та інтересів Клієнта у взаємовідносинах з контролюючими та правоохоронними органами.
 • Збирання і подання доказів до державних органів та інших організацій, підприємств, установ, а у разі судового розгляду спору у суді, які свідчать на користь Клієнта.
 • Оскарження рішень, дій та бездіяльності податкових і органів з питань, пов’язаних з їхньою компетенцією в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 • Комплексний захист і представництво прав та обов’язків Клієнта у спорах, пов’язаних із банківським і валютним законодавством, у спорах з податковими органами під час досудового врегулювання конфлікту і розгляду справ у судах усіх юрисдикцій та інстанцій.
 • Складання всіх письмових процесуальних документів (позовних заяв, зустрічних позовних заяв, пояснень, відзивів, запитів, заяв, клопотань, апеляційних, касаційних скарг) та інших документів правового характеру в інтересах Клієнта.
 • Ознайомлення з матеріалами під час розгляду справи в судах усіх юрисдикцій та інстанцій.
 • Забезпечення виконання судового рішення органами Державної виконавчої служби України в повному обсязі та у терміни, визначені чинним законодавством України.
 • Оскарження рішень, дій та бездіяльності судді, державного виконавця в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 • Інші якісні та високоефективні послуги в галузі фінансового та податкового права.
Наші контакти
 • м. Київ, вул. Дмитрівська, 71, офіс 211

Copyright © Всі права захищені.

Створення сайту - студія ВЕБ-СТОЛИЦЯ